Propozice

 

Kategorie: muži, ženy, minimální věk do závodu 16 let (závodníci mladší 18 let musí mít podepsaný souhlas zákonného zástupce)

Soutěž týmů: 3 účastníci, musí být zastoupena obě pohlaví – počítá se součet časů všech členů týmu.

Soutěžit mohou všichni bez ohledu na profesionální statut. Hlavní věcnou cenu lyže Kästle obdrží vítěz vzešlý z losování ze všech startovních čísel. Ceny jsou připraveny i pro 1.–3. místa.

Počet startujících je omezen na 120.

Lyže: pro závod jsou povoleny všechny lyže podle výběru toho kterého účastníka. Upozorňujeme, že se nutně nemusí jet na tvrdé trati – to rozhodne počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit pro finále povinný start na sponzorských lyžích (na tuto skutečnost budou závodníci případně včas upozorněni).

 

Startovné:

Startovné činí 800 Kč při platbě převodem a 900 Kč při platbě na místě (na označeném registračním místě, pouze v případě volné kapacity).

Startovné obsahuje: účast v závodě, skipas na jeden den 9–16 h (možno využít kdykoli v aktuální sezóně), případně drobné dárky. Startovné se při neúčasti v závodě nevrací, nárok je pouze na jednodenní skipas.

Startovní pořadí pro závod (první kolo) je stanoveno podle pořadí zaslání přihlášky, tzn. první přihlášený jede s číslem jedna, druhý s číslem dvě atp. Neváhejte se proto rychle přihlásit! Pozor, přihláška se stává platnou až po jejím uhrazení!

Startovní pořadí pro druhé kolo (finálové jízdy): v opačném pořadí podle výsledku dosaženého v prvním kole.


Prezence:
v závodní kanceláři (v restauraci M2 u nástupní stanice lanovky) v pátek od 16 do 18 hodin (pro nově příchozí jen do 17 h). Vzhledem k zajištění kvalitních (dražších) startovních čísel bude číslo vydáno oproti záloze 100 Kč. Děkujeme za pochopení.

Ochrana hlavy – helma je pro všechny povinná!

Každý účastník je povinen sjednat si odpovídající zdravotní pojištění.

Pořadatel: Team SNOW z.s., Pavla Beneše 750/10, 199 00 Praha 9, IČ: 27036979

 

Časový program

Svah je pro veřejnost uzavřen mezi 16.00 a 19.00, nebude umožněn výjezd lanovkou ani vstup na trať!

16:00 – začátek prezence a registrace na místě

17:00 – konec registrace pro nově příchozí na místě

18:00 – konec prezence pro již registrované předem přes web

18:45 – výklad trati na terase restaurace M2

19:00 až 19:30 – prohlídka tratě: V době prohlídky tratě je možné i volně lyžovat MIMO ZÁVODNÍ TRAŤ! Podmínkou je viditelně oblečené startovní číslo. Kdo v průběhu prohlídky trati pojede mezi brankami, bude diskvalifikován a nevpuštěn do závodu.

19:30 – předjezdci na start!

19:45 – závodníci na start!

20:00 – start závodu!

 

Start závodu: podle startovních čísel.

Závodníci musí být připraveni u startu vždy minimálně 5 minut před plánovaným startem, přičemž startovní interval je 40 s. Např. č. 1 startuje v 20:00, č. 2 v 20:00:40, č. 3 v 20:01:20 atd. Startuje se průběžně, tzn., že předchozí jezdec je při startu následujícího ještě na trati. Pokud nebude závodník připraven na startu včas, může být diskvalifikován.

Pozor! Je zakázáno vracet se do trati po pádu nebo podjetí branky! Může to ohrozit další závodníky.

 

Oblečení si závodníci mohou zanechat u startu v podepsaném pytli, bude vráceno dole u lanovky. (Zapněte si kapsy, za ztracené věci organizátor neručí.) Na prezenci bude pro každého zájemce připraven pytel na oblečení.

 

Opravné jízdy: Prodávají se průběžně od počátku registrace, maximální počet opravných jízd je 60. 

Každý závodník má možnost zakoupit si jednu opravnou jízdu za 200 Kč. Opravnou jízdu lze zakoupit při registraci, případně u registračního pultu po odjetí prvního kola. Poslední možnost zakoupení opravné jízdy je 5 minut po dojezdu posledního závodníka prvního kola! Opravné jízdy se jedou se stejným číslem s tím, že se startuje volně podle pořadí, jak závodníci dorazí ke startu.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit nákup opravných jízd, případně změnit jejich limit, a to i v průběhu závodu.

Do finále postupují čtyři nejrychlejší muži a čtyři nejrychlejší ženy. Jede se se stejným startovním číslem.

Vyhlášení výsledků: proběhne co nejdříve po odjetí poslední finálové jízdy v restauraci M2

Ředitel závodu: Jaroslav Krejčí, Jury: J. Krejčí, P. Socha. Protesty se podávají bezprostředně po zjištění porušení pravidel.

Partneři:

SNOW_200px